Opinie o Nas

Polityka prywatności / Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych:

Pliki Cookies

Sklep www.e-zoo.shop używa plików cookies by dostosować działanie do wygody i potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych. Tzw. pliki cookies (z ang. ciasteczka) to małe pliki tekstowe wysyłane przez serwisy internetowe, w tym nasz sklep, na urządzenie internauty, by np. utrzymać zalogowanie się podczas odwiedzin. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić indywidualne ustawienia dotyczące cookies, brak tych zmian jest równoznaczne z akceptacją stosowanych w sklepie cookies.

W sklepie korzystamy też z plików cookies potrzebnych do analiz oglądalności/odwiedzalności strony.

Poziom ochrony zmieniać można w ustawieniach każdej przeglądarki, aż do całkowitego zablokowania plików Cookies. Z jednej strony może to zwiększyć poziom bezpieczeństwa czy ochrony danych, ale przeważnie także może uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do sklepu, skrzynki pocztowej itd.

Podstawą prawną do wykorzystywania Cookies zbierających dane jest Art. 6 ust. 1 (f) RODO, rozumiany jako realizacja usprawiedliwionego interesu Administratora, polegającego na utrzymaniu prawidłowości funkcjonowania sklepu, w tym także na dostosowaniu sklepu do ustawień użytkownika oraz zapamiętywaniu wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem ze sklepu i prowadzeniu analiz statystycznych dotyczących użytkowników.

Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w sklepie e-zoo.shop (RODO)

Zakupy w naszym sklepie, a także korzystanie z konta klienta wymagają Twoich danych osobowych w celu właściwego wykonania umowy. Jako Administrator Twoich danych osobowych dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony prywatności oraz danych nam przekazanych. 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej (także w Polsce) zaczęło obowiązywać Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego celem jest ujednolicenie europejskich standardów ochrony i zasad przetwarzania danych osobowych.

Sklep e-ZOO.shop jest własnością firmy PHU PERFECT (04-110 Warszawa, ul. Majdańska 24/3, NIP: 1132480285, REGON: 365211560), która jest Administratorem Twoich danych osobowych. W świetle przepisów prawa odpowiada za ich zgodne z prawem przetwarzanie i ich bezpieczeństwo. W sprawie swoich danych możesz się z nami skontaktować:

listownie: PHU PERFECT 04-110 Warszawa, ul. Majdańska 24/3

mailowo na adresy: kontakt@e-zoo.shop

telefonicznie pod numerem: +48 881 789 899

Twoje dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania (dostawy/wysyłki), adres mailowy, telefon kontaktowy są konieczne do zawarcia umowy między sklepem a klientem. Bez tych danych nie jest możliwe zawarcie umowy, a co za tym idzie np. dostarczenie zakupionych towarów. Dla potrzeb wystawiania dokumentów księgowych konieczne jest podanie identyfikatorów podatkowych, takich jak NIP czy PESEL. Gdy otrzymamy taką zgodę przetwarzamy Twoje dane osobowe również by móc informować o bieżącej ofercie, promocjach czy specjalnych zniżkach lub np. zbliżających się terminach do wykonania przelewu (gdy płatność odbywa się nie poprzez moduł on-line, a tradycyjnym przelewem).

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

- zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (warunki dodatkowo opisane w Regulaminie sklepu),

- przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe,

- prowadzenia marketingu podmiotów współpracujących z Administratorem (za uprzednią zgodą),

- umożliwienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularzy kontaktowych,

- obrony przed ewentualnymi roszczeniami,

- analitycznym i statystycznym.

Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie umów z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji opisanych powyżej celów, w tym m.in. podmiotom świadczącym dla nas i na naszą rzecz usługi IT (w tym obsługa strony/sklepu), przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie pod kontrolą Administratora.

Dane Twoje mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa krajowego lub unijnego. Administrator dołożył odpowiedniej staranności w celu właściwego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w czasie niezbędnym do osiągnięcia celu przetwarzania lub do odwołania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane (Art. 6 RODO):

a) na podstawie bezpośredniej zgody (Art. 6 ust. 1(a) RODO), w szczególności w celach marketingowych podmiotów współpracujących,

b) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (np. informacje newsletter, info o nowościach/promocjach);

c) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

d) gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

e) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;

f) gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

[ Akapit pierwszy lit. f) nie ma zastosowania do przetwarzania, którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań ]

W każdym momencie istnieje możliwość wycofania zgód udzielonych w sklepie internetowym e-zoo.shop, w tym zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z Administratorem. Odwołanie tej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego jeszcze przed jej cofnięciem.

Dostęp do swoich danych osobowych jest Twoim naturalnym prawem - uzyskujesz go przez swój panel klienta. Możesz żądać także sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jak również masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Chcąc skorzystać z przysługujących praw odnośnie RODO prosimy o przesłanie do nas wiadomości na adres: kontakt@e-zoo.shop (dla ułatwienia korespondencji z dopiskiem RODO w tytule).

Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas bardzo istotne i dokładamy w tym celu wszelkich starań, zawsze jednak masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.